Startpagina


Welkom op de webstek van Frank Boogaerts, burgemeester van Lier.

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten.

-------------------------------------------------------

Toelichting Meerjarenplanning 2020-2025

Na een marathonzitting van meer dan 5 uur keurde de Lierse gemeenteraad gisteren de MJP  2020-2025  (MeerJarenPlanning) meerderheid tegen minderheid goed. Het was een moeilijke oefening, een intens werk van de stadsdiensten, het schepencollege, de adviesraden en de geInteresseerde burgers. Dit MJP geeft het kader aan waarin het schepencollege zijn beleid de komende jaren zal voeren.

Enkele hoofdlijnen: investeringen ten belope van meer dan 103 Mio (voetpaden, fietspaden, wegen, begijnhof, Grote Kerk, Hoge Velden, Cultureel Centrum De Mol), geen ontslagen, zuinig en verantwoord beheer, geen belastingsverhogingen van APB (Aanvullende Personen Belasting) en opcentiemen onroerende voorheffing, vermindering van de 54 euro IVAREM-belasting, vermindering van de Algemene Gemeentebelasting (beide vooral voor alleenstaanden), terugdringen van de kinderarmoede, extra ondersteuning van zwakkeren, en de stadsschuld wordt onder controle gehouden, zal zelfs afgebouwd worden wanneer mogelijk!


Deze MJP is een ambitieus, gedurfd, maar tegelijkertijd realistisch plan waar de inwoners van Lier en Koningshooikt beter zullen van worden! Ik ben een tevreden burgemeester met dit werkstuk!


Voor een gedetailleerder overzicht kan u bijgevoegde toelichting lezen!


Subsidie voor stadsvernieuwsproject Normaalschool toegekend (05/10/2018)

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans (N-VA), kent Lier een subsidie toe in het kader van stadsvernieuwing. De stad ontvangt een projectsubsidie voor een bedrag ruim 1,8  miljoen. Het project PPS Normaalschool voorziet in een gedifferentieerd aanbod aan woningen en publieke functies. Burgemeester Frank Boogaerts reageert zeer tevreden:

"Dat we van Vlaams minister van Stedenbeleid Homans zo’n forse subsidie van 1.850.000 euro voor het project PPS Normaalschool ontvangen is een zeer welgekomen steun. Maar die forse subsidie is ook een bewijs dat dit een héél waardevol project is voor onze stad. Niet alleen het Lierse stadsbestuur zegt dit, na beoordeling door een onafhankelijke expertenjury erkent de Vlaamse regering dit nu ook op deze manier”. De burgemeester voegt er nog met een knipoog aan toe: “Op 3 juni bezocht Liesbeth Homans, samen met andere prominente partijtoppers, de stad Lier. Blijkbaar hebben we toen ook een hele goede en overtuigende indruk gemaakt.”


Vlaams minister van Sport Muyters (N-VA) subsidieert gymhal ‘t Spui voor 345.000 euro

Goed nieuws vanwege de Vlaamse regering voor de stad Lier! Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kende subsidies toe aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. De stad Lier ontvangt een subsidie van 345.252 € voor de aanbouw van een gymhal, danszaal en een polyvalente ruimte tegen de huidige sporthal 't Spui.

Als burgemeester ben ik dan ook zeer tevreden met dit nieuws: de Vlaamse regering wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en goed ingerichte sporthal, gymhal, sportterrein of zwembad? Met de stad Lier investeren we meer dan ooit in sport. Aan de Gasthuisvest op de Atheneumsite verrijst een grote polyvalente hal. Heel wat sportverenigingen zullen er een nieuwe thuis vinden. Aan het Spui komt er dan weer een nieuwe gymzaal voor dansklassen en turnclubs.

Het is een ferme financiële duw in de rug dat we voor die investering van meer dan anderhalf miljoen euro zo’n subsidie krijgen van de Vlaamse minister van Sport.
N-VA Lier & Koningshooikt presenteert haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dat ik opnieuw kandidaat-burgemeester ben, wist u al. Ik maak daarbij echter deel uit van een sterke, verjongde en vernieuwende ploeg! Samen met mijn 32 medekandidaten op de lijst van N-VA Lier & Koningshooikt ga ik vol enthousiasme de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. Lees zeker ons persbericht en bekijk eens de volledige lijst!


Minister-president Bourgeois te gast voor erfgoedplan


Deze voormiddag mocht ik Minister-President Geert Bourgeois op het stadhuis ontvangen voor de voorstelling van zijn “Handleiding terrassen in erfgoedcontext” en “Afwegingskader Publiciteit in en aan beschermd erfgoed”. In mijn inleiding benadrukte ik het soms moeilijke evenwicht tussen erfgoed, terrassenreglement en publiciteit in een stad zoals Lier met bloeiende horeca en heel waardevol erfgoed. Geert Bourgeois loofde Lier voor het baanbrekend werk op dat gebied o.m. door ons duidelijk en uitgebreid terrassenreglement en stelde dat iedereen gebaat is bij een aangenaam terrassenkader met respect voor erfgoed. Bedankt voor de pluim op onze hoed!


Lier in "Bij Ons" (mei 2018)!


In de week van 7-13 mei publiceerde RTV/TV Plus hun reeks "Bij Ons", aflevering Lier. Een uitstekende kennismaking met Lierke Plezierke! In de derde aflevering kon ik hen uitgebreid te woord staan (04:45 - 07:55).


Tournée Minérale 2018


In 2017 engageerden meer dan 100 medewerkers van Stad, OCMW en Lokale Politie Lier zich om tijdens de maand februari geen alcohol te drinken. Ook in de rest van het land was de Tournée Minérale een groot succes! Nadien bleek een groot deel van de deelnemers ook permanent minder of zelfs geen alcohol meer te drinken. Een gezonde evolutie!


Daarom gaan we er dit jaar opnieuw voor. Schrijf je net als ik in voor de Tournée Minérale. Op uw gezondheid!


Radio 2 Burgemeestersmarathon


Met nog negen maanden te gaan tot de lokale verkiezingen van 2018 nodigde Radio 2 de Vlaamse burgemeesters uit voor een kort gesprek over hun gemeente. Ook burgemeester Frank Boogaerts passeerde er om het te hebben over onder meer de digitalisering en automatisering, het terugwerken van de schuldgraad, onze fiets- en autowegen en de sluikstortproblematiek. Maar neem het niet zomaar van ons aan, luister gerust zelf!


Frank Boogaerts kandidaat-burgemeester voor de lokale verkiezingen 2018


Frank aan het woord: "Burgemeester worden was de bekroning van veertig jaar politiek engagement voor Lier. Ik heb dat nu al 5  jaar met hart en ziel gedaan. Het resultaat mag gezien worden: Lier is veiliger geworden, onze bijna failliete stadskas is weer kerngezond zonder belastingverhogingen maar dankzij besparingen op de eigen werking.  Lier is op veel terreinen voortrekker geweest en viel al dikwijls in de prijzen.  En we zijn als stad volop blijven investeren. Dat werk wil ik verder zetten, dus ik ben met veel overtuiging kandidaat-burgemeester. Zo wil ik de komende jaren mijn stad blijven dienen en in de eerste jaren van de volgende bestuursperiode het schip op de juiste koers zetten met een degelijke meerjarenplanning. Maar daarna wil ik het roer doorgeven aan de volgende generatie. Met Rik Verwaest hebben we iemand in huis die mij dan kan opvolgen."


Lees hier het volledige persbericht!
Stad & OCMW Lier en GO! ondertekenen intentieovereenkomst voor bouw en gebruik sporthal Campus Arthur Vanderpoorten (24/2/2017)


Zonet ondertekende het stadsbestuur van Lier een intentieovereenkomst met het GO!, het officiële Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, voor de bouw en financiering van een derde stedelijke sporthal van Lier. Het project zal plaatsvinden op de campus Arthur Vanderpoorten van het GO!, iets wat voor zowel de stad als voor de school daar een grote aanwinst is.

Vandaag ben ik  dan ook een gelukkig man. We beleven namelijk het begin van de bouw van de in het bestuursakkoord beloofde derde sporthal, iets waar onze talrijke Lierse sportclubs reeds lang nood aan hebben. De verandering werkt!


Inburgeringsceremonie - Toespraak burgemeester


De stad organiseerde in samenwerking met het Agentschap inburgering en integratie, het Atheneum van Lier, het Sint-Ursulalyceum en het Sint-Aloysiusinstituut op woensdag 23 november om 19 u een inburgeringsceremonie in CC Vredeberg. De burgemeester hield bij deze gelegenheid volgende toespraak. 


Toespraak 11 november


Naar aanleiding van de dag van de Wapenstilstand hield burgemeester Frank Boogaerts deze toespraak.


Ontvangst en verwelkoming nieuwe inwoners


In oktober werden opnieuw heel wat nieuwe inwoners verwelkomd. De burgemeester hield bij deze gelegenheid volgende toespraak.Roemeense en Oekraïnse professoren bezoeken Lier


Een groep Roemeense en Oekraïense professoren logeert deze week op uitnodiging van de Lierse vzw Oradea in de stad. De vzw is al een kwarteeuw actief in Roemenië en helpt ook kinderen met een beperking in Oekraïne. Burgemeester Frank Boogaerts hield deze toespraak.Naamsverandering bibliotheek de Fé


De stedelijke bibliotheek op het Kardinaal Mercierplein heet voortaan Bibliotheek de Fé. Op de gevel schittert het hoofd van de Lierse schrijver Felix Timmermans (1886-1947), met pijp.


Bij de officiële inhuldiging heeft onze burgemeester uiteraard een korte toespraak gehouden. Hier lees je de hele speech.Uitreiking Zimmerprijzen


Voor de 10de maal werden op initiatief van het Zimmertorencomité en de Rotary Antwerpen-Zimmertoren de Zimmerprijzen uitgereikt. De prijzen zijn bedoeld om het levensideaal van Louis Zimmer levendig te houden en om de leergierigheid bij de jongeren te stimuleren en in het bijzonder de interesse voor de begrippen tijd en ruimte. Een prijs is bestemd voor een scriptie over Lier. Een andere voor een scriptie met betrekking tot de exacte wetenschappen, de technologie en de innovatie. De winnaar ontvangt een prijs van 1.000 euro.


Onze burgemeester was gevraagd om een speech te houden. U leest zijn volledige toespraak hier:
Toespraak boekvoorstelling 110 jaar Lierse SK


Burgemeester Frank Boogaerts heeft op vrijdag 23 september een toespraak gehouden op de voorstelling van het nieuwe boek van Sam Van Clemen over 110 jaar geschiedenis van K. Lierse SK.

U kan ze hier nalezen.